Nieuw in de Atalanta:

Stichting Koryo Uchinadi Kenpo Jutsu Nederland: Karate-Jutsu en Kobudo

De International Ryu Kyu Research Society van Hanshi Patrick McCarthy is sinds
oktober 2006 ook in Nederland officieel vertegenwoordigd.
De Stichting Koryo Uchinadi Kenpo Jutsu Nederland draagt hiervoor zorg en organiseert de
activiteiten voor Nederland.

De KKJN is bevoegd om het lesprogramma vast te stellen voor Nederland en de daarbij
behorende eisent bv graduaties vast te leggen.

De KKJN heeft een nauwe relatie en een actieve uitwisseling met andere landen organisaties
zoals o.a. met Belgie en Duitsland.

De KKJN staat open voor een brede benadering van de Martial Arts en stimuleert de diverse invalshoeken.

De KKJN zoekt naar oorspronkelijke en fundamentele kennis van zelfverdediging in relatie
met het functioneren van het menselijk lichaam. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de oefeningen op
een fysiek verantwoorde manier, technisch zuiver en met een grote praktische waarden worden uitgevoerd.

De KKJN draagt zorgt om voor haar deelnemers te komen tot een continu leerproces.
Als onderdeel van de IRKRS doet de KKJN ook onderzoek naar de oorsprong, evolutie en
tactische theorieën van het traditionele (on)gewapende gevecht. Specifiek natuurlijk naar de
Nederlandse bijdragen hierin.

Deze trainingen worden gegeven op maandag 20.00 uur, woensdag 17.45 uur en 20.15 uur, zaterdag 10.30 uur.
Wil je aan deze les deelnemen, kun je een proefles meedoen.
Je kunt jezelf hiervoor opgeven.