REGELEMENT VAN SPORTHAL DE ATALANTA.

 1. De huurder gebruikt de sporthal uitsluitend voor sport doeleinden. Voor elk ander gebruik is vooraf schriftelijk toestemming vereist van de verhuurder.
 2. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen in de sporthal of daarbij behorende lokalen. 
 3. De huurder dient verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid.
 4. Huurder is verplicht na gebruik van de ruimtes, de gebruikte ruimtes in originele staat achter te laten, zoals de sporthal, bijbehorende lokalen en de inventaris.
 5. Alle beschadigingen die voor/na of tijdens het gebruik ontstaan dienen onmiddellijk aan verhuurder te worden gemeld.
 6. Tijdens het gebruik van de sporthal dient tenminste een persoon van 18 jaar of ouder aanwezig te zijn in de sporthal, diegene is verantwoordelijk voor het juist gebruik van de sporthal en het voldoen aan deze voorwaarde,.
 7. Indien huurder publiek toelaat bij haar activiteiten, dient dit publiek plaats te nemen op de tribune of op de bankjes aan de zijkant.
 8. Huurder geeft aan verhuurder tevoren aan of het tribunegebruik gewenst is.
 9. Huurder draagt nauwlettend zorg voor de handhaving van de orde. 
 10. Van de toestellen mag alleen gebruik worden gemaakt onder leiding van een daartoe bevoegd en verantwoordelijk leider. De toestellen moeten door huurder worden opgezet en na gebruik op de daarvoor aangewezen plaats worden teruggezet. Het plaatsen van verenigingsmateriaal in de sporthal is niet toegestaan, behoudens toestemming van de verhuurder.
 11. Het opzetten en afbreken van toestellen dient plaats te vinden binnen de overeengekomen huurtijd.
 12. Huurder is gehouden bij gebruik van water en elektriciteit (verlichting) de nodige zuinigheid in acht te nemen. Huurder is verantwoordelijk voor het sluiten van de kranen en het (indien mogelijk) uitschakelen van de verlichting.
 13. Bij annulering van de gereserveerde uren, worden er kosten in rekening gebracht. 
  Bij annulering minder dan een week voor de gereserveerde uren wordt de zaal huur in zijn geheel in rekening gebracht. De kosten zijn afhankelijk van de geannuleerde uren.

14.   NIET TOEGESTAAN IS:

 • Etenswaren of dranken nuttigen in de sporthal en de daarbij behorende ruimtes, ook de berging van de materialen is niet toegestaan!
 • geen vuil dat komt van niet toegestaan etenswaren is in onze toiletten of andere prullebakken gewenst.
 • Roken in de sporthal en de daarbij behorende lokalen is niet toegestaan.
 • Gebruik/in het bezit zijn van glaswerk in de sporthal en de daarbij behorende ruimtes, zoals flessen/glazen ed is niet toegestaan.
 • Geacht wordt als de verhuurder akkoord gaat, dit te nuttigen in de kantine.
 • Betreden van de sporthal vòòr het overeengekomen uur is niet toegestaan. 
 • Verlaten van de sporthal na het afgesproken tijdstip is niet toegestaan. Als men heeft afgesproken om b.v. om 22.00 uur uit de zaal te zijn, wordt er zeker 5 minuten voor de tijd opgeruimd, zodat de volgende huurder om 22.00 uur kan beginnen.
 • Betreden van de sporthal anders dan met schone sportschoenen (zonder zwarte zool, ivm zwarte strepen op de vloer) is niet toegestaan.
 • Betreden van de sporthal door minderjarigen zonder verantwoordelijke begeleider is niet toegestaan. Sporters die kinderen meenemen naar de sporthal dienen de toezicht over de kinderen over te dragen aan een verantwoordelijk persoon.
 • Het gebruik van magnesium, krijt of soortgelijke stoffen zonder toestemming van de verhuurder, vloer, matten of ander materiaal kunnen hierdoor verontreinigd of beschadigd worden en is niet toegestaan.
 • Toegang voor honden, katten en andere dieren is in de het gehele gebouw is niet toegestaan.